HDMRK
 
PAGE
Molen en zomerhuis
Kruien van de molen
 

Periodieke schenking

Een periodieke schenking levert u extra belastingvoordeel op, omdat hier geen drempel of maximum voor geldt. U mag dus het hele bedrag aftrekken. Bovendien geldt de speciale verhoging van de aftrek voor culturele ANBI’s van 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Voorwaarden periodieke gift

 • U legt in een overeenkomst vast dat u jaarlijks een gift doet, voor minimaal 5 jaar.
 • Het minimale bedrag is € 50,00 per jaar.
 • U betaalt ieder jaar precies hetzelfde bedrag.
 • De verplichting stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, als u dat zo heeft vastgelegd. Ook als er iets verandert in uw inkomen,  door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, kan de verplichting vervallen.
 • U doet de eerste betaling pas nadat de overeenkomst zowel door u als door de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen getekend is.

Hoe werkt het?

Een overeenkomst voor een periodieke schenking is tegenwoordig vrij makkelijk te regelen. Vroeger was hiervoor een notariële akte nodig, maar nu volstaat een onderhandse schenkingsakte (een gewone schriftelijke overeenkomst) en kunt u het rechtstreeks met ons regelen.

 1. U downloadt het formulier voor de overeenkomst en de toelichting met invulhulp. U kunt kiezen voor een formulier in WORD of een invulbare pdf (openen met Adobe Acrobat reader). Zie ook onderaan de pagina.
 2. U vult uw gegevens in. U kunt ofwel twee maal het formulier printen en beide exemplaren handmatig invullen of u vult het op de computer in en print het daarna tweemaal. Het is handig de toelichting voor het invullen even te raadplegen.
 3. U ondertekent alle pagina’s van beide exemplaren.
 4. Indien u een echtgenoot of geregistreerd partner heeft (zie de toelichting) dan moet die de overeenkomst mede-ondertekenen, omdat een partner volgens artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek toestemming moet geven voor een schenking.
 5. U stuurt twee exemplaren van deze overeenkomst, met de originele handtekeningen van u en uw partner (indien van toepassing) met een kopie van een geldig legitimatiebewijs  van beiden, per post naar:
  Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen, t.a.v. de donateursadministratie
  Lekdijk West 49, 3411 MX Lopik
 6. Wij vullen de overeenkomst aan met het transactienummer, ondertekenen de overeenkomst namens Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen en sturen u 1 exemplaar terug.
 7. Na ontvangst van de getekende overeenkomst kunt u het bedrag van de schenking voor het eerste jaar overmaken. NB u mag niet betalen voordat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, anders telt de gift fiscaal niet als “periodieke gift”.
 8. Wij raden u aan uw exemplaar van de overeenkomst goed te bewaren omdat dit als bewijsstuk voor de Belastingdienst kan dienen.

Meer informatie

Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste uw belastingadviseur of accountant raadplegen. Meer informatie over de aftrek vindt u op onze pagina Belastingvoordeel. Zie ook de pagina’s over periodieke schenkingen  en de voorwaarden daarvoor op de site van de Belastingdienst.

Downloaden

 
MN3
 
MN3
  Facebookpagina

FTR