SNGL HDMRK
 
CNTNT

Kerstgroet 2019

Een zeer bewogen jaar loopt op zijn einde. Bij de start van het jaar was de molen net stilgezet door de inmiddels bekende ernstige technische problemen. Plannen en begrotingen voor de restauratie werden gesmeed. Veel fondsen waren nodig en een grote fondsenwervingscampagne werd opgezet. En toen kwam alle bijval…. Wat bruiste het het hele jaar bij de molen en wat zijn juist ook onze vrienden, dus u, in actie gekomen! Zo kon de eerste fase van de restauratie al worden gestart. Heel veel dank voor uw geweldige bijdragen en steun!

In deze nieuwsbrief delen wij de laatste stand. Een uitgebreid verslag volgt in ons jaarnieuwsbrief begin volgend jaar. Voor nu wensen wij u hele fijne kerstdagen en een geweldig 2020! Wij hopen u in het nieuwe jaar weer bij de Cabauwse Molen te mogen begroeten. En we gaan er natuurlijk komend jaar de molen weer helemaal in ere wordt hersteld en al draaiend en malend 2020 uit kan luiden!

Barowiek aan de top

Bij alle activiteiten vulden wij dit jaar onze barowiek (de fondsenwervingsbarometer in een molenwiek) weer een beetje bij. Op 19 november kregen wij een cheque uitgereikt door de Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard. Deze club had de Classic Car Rally in het teken van de molen gezet, met geweldig resultaat: € 7.443! Hierdoor kon de barowiek helemaal tot de nok worden gevuld. We gaan ruim over de € 40.000! In dit totaal bedrag zitten ook alle vaste en extra bijdragen van onze vrienden. Dit is een grotere opbrengst dan wij ooit had kunnen hopen. Dit komt erg goed van pas, want de noodzaak is hoog. Bij de werkzaamheden zijn al verschillende tegenslagen opgetreden en de begroting moest al verschillende malen naar boven worden bijgesteld. Meer foto’s: nieuwsbericht cheque-overhandiging Lions

Voorwaterloop

De werkzaamheden concentreerden zich tot nu toe op de waterlopen. In onze nieuwsbrief van 5 oktober lieten wij u al foto’s zien van het slaan van de damwand en het droogzetten van de voorwaterloop.
De frontmuren van de voorwaterloop, die aan de boezemzijde staan, moesten deels worden afgebroken. Dit zou oorspronkelijk tot op de waterlijn gebeuren, maar de toestand van de muren was veel slechter dan gedacht. Er moest dus een groter deel worden uitgebikt. Hierbij bleek dat er in de loop van de eeuwen veel klei tussen de steenlagen was gedrongen en er zelfs een deel van de muur een aantal centimeter was afgeschoven. Na tegen de uitloop van de voorwaterloop een houten wand te hebben geslagen, is een nieuwe aansluiting gemaakt in beton, zodat er geen lekwater meer onder de waterloop kan komen. De frontmuren zijn weer opgebouwd. Voor zover mogelijk zijn hierbij de oude historische stenen hergebruikt. Er is ook weer een ondersteuning voor de sprenkelstraat. Naast de muren is een nieuwe beschoeiing geplaatst.
Tussendoor hebben de metselaars ook scheuren in de muren van het gemaalgebouw hersteld.

Achterwaterloop

Tijdens de werkzaamheden is besloten om alsnog ook de achterwaterloop af te dammen. Zo werd de “krimp” (deel van de waterloop waar het scheprad in draait) drooggezet, zodat de staat van de bodem en de muren kon worden gecontroleerd. Daaruit zijn diverse aanvullende werkzaamheden naar voren gekomen. Dit betekent behoorlijk wat meerwerk. Sommige muren moeten deels worden afgebroken en opnieuw worden opgemetseld. In de delen die gehandhaafd blijven wordt waar nodig kalkmortel ingespoten om om de bestaande lekkages (doorslag) stop te zetten. De ruimte onder de sprenkelstraat moet worden opgevuld om verdere verzakking te voorkomen. De wintermaanden zijn gezien de lagere temperaturen niet ideaal voor de verschillende (metsel)werkzaamheden, daarom zullen deze pas volgend voorjaar worden afgemaakt.

Tweede fase

In de tweede fase later volgend jaar, zullen de restauratie van twee potroeden aan bod komen, evenals herstel van het gaande en staande werk zoals de onderzetel, consoles, scheprad, staartbalk, vang en het schilderwerk.
Voor deze tweede fase is het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeengebracht. Er is o.a. een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht. Stichting het Utrechts Landschap (namens Stichting De Utrechtse Molens, eigenaar van de molen) is hoopvol dat Provincie Utrecht de aanvraag honoreert, zodat ook de tweede fase van de restauratie kan worden uitgevoerd. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen ook wij ons weer beraden om vast te stellen of de fondsenwervende acties naar een nog hoger niveau gebracht moeten worden.

Trots en blij

Voor dit moment zijn wij trots en blij met het resultaat en dankbaar aan alle vrienden die zulke mooie bijdragen hebben geleverd!

Fijne feestdagen!

FTR