SNGL HDMRK
 
CNTNT

Molen stilgezet

Onze prachtige molen is stilgezet. De zeilen zijn van de wieken afgenomen en de windborden uitgenomen. Op de foto is dit goed te zien.
Door ernstige technische problemen werd het niet meer verantwoord geacht de molen te laten draaien. Natuurlijk zijn de molenaars en ook het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen erg geschokt.

De focus ligt nu op het maken van plannen hoe het benodigde geld voor de restauratie bijeen gebracht kan worden. Dat gebeurt in hechte samenwerking met het Utrechts Landschap. In het persbericht van het Utrecht Landschap hieronder, leest u alles over de problemen. Over hun en onze  plannen  hoort u binnenkort meer. U kunt onze nieuwsbrief binnen enkele weken ontvangen.

Onze molenaar Erik Stoop is vanmiddag geïnterviewd door RTV Utrecht, in deze link vindt u de uitzending hiervan. Dit geeft een kort en bondig beeld van de situatie met een heldere illustratie. U ziet ook de passie voor het behoud. Die houden we met zijn allen vast en hopen met u te kunnen delen!

Risico op breuk monumentale molenwieken te groot

Middelste Molen in de Lopikerwaard stilgezet

Utrechts Landschap heeft moeten besluiten de historische Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) stil te zetten. Reden voor dit ingrijpende besluit is de matige tot slechte staat van de monumentale Pot-roeden. De Middelste Molen laten draaien zou een onaanvaardbaar risico geven, zo werd vastgesteld.
In 2019 wordt alles op alles gezet om de benodigde financiën voor herstel van de wipwatermolen bijeen te brengen. In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro.

Nadat de eerste technische gebreken aan het licht kwamen, werd door molenspecialisten grondig onderzoek gedaan naar alle elementen van de wipwatermolen. Toen bleek dat de ijzeren roeden van de wieken in matige tot slechte staat waren. Na intensief overleg met de vrijwillige molenaars moest besloten worden de molen stil te zetten. Inmiddels is er een restauratieplan opgesteld.

Ingrijpend besluit

De Middelste Molen is een van de vier molens in Nederland waar nog originele Pot-roeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1860 ijzeren geklonken roeden, ofwel balken voor de wieken van een molen. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout. De Pot-roeden in de Middelste Molen blijken nu door de tand des tijds zodanig te zijn aangetast, dat het ingrijpende besluit moest volgen om de molen stil te zetten.

Hoop op herstel

Voor de drie vrijwillige molenaars van Cabauw is het treurig dat ‘hun’ molen niet meer draait in het weidse landschap. Maar als het lukt om 300.000 euro bijeen te krijgen, kan de iconische wipwatermolen én zijn biotoop worden veilig gesteld. Naast de Pot-roeden worden dan ook andere noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Zo dreigt de Middelste Molen scheef te zakken doordat grondwaterstromen bepaalde krachten uitoefenen. Daar moet een structurele oplossing voor komen, want een scheve molen kan geen polder bemalen.
Ook heeft de Middelste Molen te kampen met de gevreesde houtworm en bonte knaagkever. Die zullen worden bestreden. Daarnaast worden diverse herstelwerkzaamheden aan het bovenhuis uitgevoerd.

Alarmklok

Paul Vesters, erfgoedspecialist bij Utrechts Landschap, weet nog niet waar en hoe hij de benodigde 300.000 euro bijeen moet krijgen. ‘Overal waar we kunnen zullen we de alarmklok luiden. Dat doen we lokaal, regionaal en als het lukt zelfs landelijk, samen met de steunstichting Cabauwse Molen, die net zoals wij erg bezorgd zijn. Het mag gewoon niet zo zijn dat de Middelste Molen als eeuwenoud icoon van de polderbemaling in Nederland voorgoed verloren gaat.’

FTR