SNGL HDMRK
 
CNTNT

Parelfonds subsidie

De vlag kan uit!

Groot nieuws! De provincie Utrecht heeft de lijst bekend gemaakt van de 14 rijksmonumenten, waarvan het fonds Erfgoedparels de restauratie mogelijk gaat maken in 2020. De Cabauwse Molen is daar één van! Wat zijn we blij!!

Vanuit dit zogenaamde Parelfonds zal € 105.357 ter beschikking worden gesteld aan Stichting De Utrechtse Molens voor de restauratie van de Cabauwse Molen. Deze bijdrage is  cruciaal voor het doorgang vinden van de restauratie, naast bijdragen uit andere fondsen en van de vrienden en omwonenden van de molen zelf.

Restauratie

In 2019 zijn de voor- en achterwaterloop al onder handen genomen. Het laatste deel van het werk aan de achterwaterloop wordt in het voorjaar van 2020 afgerond.

Met de toezegging van het Parelfonds is ook zekergesteld dat de tweede fase van de restauratie uitgevoerd kan worden. De voorbereidingen daarvoor vinden momenteel plaats. Naar verwachting zal de molenmaker begin april beginnen met de restauratie.
Allereerst zal hij het gevlucht strijken en de Pot-roeden (de basis van het wiekenkruis) verwijderen om deze in zijn werkplaats te restaureren. Dit is het meest ingrijpende van de restauratie, want dit betekent dat de molen gedurende een paar maanden  zonder wieken in het landschap zal staan.
Daarnaast zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het gaande werk (de draaiende onderdelen zoals het bovenwiel), het staande werk (herstel van houtwerk) en wordt de molen in zijn geheel geschilderd. Als alles volgens planning verloopt, zal de molen in het najaar weer kunnen draaien en malen.

Veel donaties

Het afgelopen jaar ontving Utrechts Landschap bijdragen voor de restauratie van het Molenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie fonds, Stichting De Versterking, Stichting Dioraphte en Rabobank Utrechtse Waarden e.o. Daarnaast doneerden veel donateurs van Utrechts Landschap voor de restauratie en hielden de ‘Vrienden van de Cabauwse Molen’ een aantal zeer succesvolle wervingsacties.

De Middelste Molen is eigendom van Stichting De Utrechtse Molens. Deze stichting besteedt het onderhoud en beheer van haar molens uit aan Utrechts Landschap.

 

FTR