HDMRK
 
PAGE
Erik helpen met vangtouw
Voorjaarswandeling
Bestudering van de bedstee
 

Nieuwsberichten

Er gebeurt altijd wel wat bij de Cabauwse molen. Op deze pagina leest u de laatste nieuwtjes.

DSPL_NIEUWS


zaterdag 29 8 2020

De wieken worden gestreken

 

Eindelijk is het zover. De tweede fase van de restauratie van de Middelste Molen van Cabauw gaat van start. Dit begint met het strijken van de wieken in de eerste week van september. Het uitnemen van de roeden is vooralsnog het meest in het oog springende werk op locatie. De roeden zelf worden in de werkplaats van molenmaker Beijk in Afferden gerestaureerd. De historische molen staat al sinds december 2018 stil, vanwege ernstige technische mankementen.

Pot-roeden

Als eerste worden de houten heklatten uit de wieken gehaald, zodat alleen de ijzeren roeden ofwel de basisbalken van het wiekenkruis overblijven. Deze historische roeden dateren uit 1877 en 1895. De Middelste Molen is een van de vier molens in Nederland waar nog originele Pot-roeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1852 ijzeren geklonken roeden. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout.

Handmatig

Omdat er vrij herfstachtig weer wordt verwacht, gebruikt de molenmaker geen kranen of hoogwerkers, maar zullen de roeden met takels en lieren op de ouderwetse manier ‘handmatig’ naar beneden worden gehaald. Waarschijnlijk zullen de roeden de week erna naar de werkplaats in Limburg worden vervoerd. De roeden zijn ruim 27 meter lang, dus hier is speciaal transport voor nodig.

Ingrijpend

Dit is het meest ingrijpende deel van de restauratie, omdat dit betekent dat de iconische Cabauwse molen uit 1773 gedurende een paar maanden zonder wieken in het landschap zal staan. Voor een molenaar natuurlijk een hard gelag. Toch is molenaar Erik Stoop heel blij dat dit gaat gebeuren “omdat dit betekent dat we volgend jaar weer kunnen malen. Dan komt de molen weer tot leven en ik ook!”

Fases

Naast de restauratie van de roeden zullen er werkzaamheden plaats gaan vinden aan het gaande werk (de draaiende onderdelen zoals het bovenwiel), het staande werk (herstel van houtwerk) en wordt de molen in zijn geheel geschilderd. Naar verwachting zal het zeker voorjaar 2021 worden voordat alles gereed is en de molen weer kan draaien en malen.

Vorig jaar is de voorwaterloop van de molen al onder handen genomen. Door onderloopsheid dreigde de molen te verzakken. De muren die deels ondergronds en onder water staan, bleken slechter dan gedacht en lieten op verschillende plekken water door. Deze zijn allemaal volledig hersteld, soms met gebruik van de historische stenen, en weer op volledige sterkte gebracht. Ook is een extra beschoeiing geslagen. Bij de achterwaterloop treden vergelijkbare problemen op. Deze zal in de tweede fase ook aangepakt worden.

Financiering

De tweede fase van de restauratie is financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van ondermeer Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht, diverse andere fondsen en bijdragen en acties vanuit Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen. Ook voor de eerste fase sprongen veel fondsen, sponsoren en donateurs bij, waaronder het Molenfonds.

 
 


zaterdag 14 3 2020

Parelfonds subsidie

 

De vlag kan uit!

Groot nieuws! De provincie Utrecht heeft de lijst bekend gemaakt van de 14 rijksmonumenten, waarvan het fonds Erfgoedparels de restauratie mogelijk gaat maken in 2020. De Cabauwse Molen is daar één van! Wat zijn we blij!!

Vanuit dit zogenaamde Parelfonds zal € 105.357 ter beschikking worden gesteld aan Stichting De Utrechtse Molens voor de restauratie van de Cabauwse Molen. Deze bijdrage is  cruciaal voor het doorgang vinden van de restauratie, naast bijdragen uit andere fondsen en van de vrienden en omwonenden van de molen zelf.

Restauratie

In 2019 zijn de voor- en achterwaterloop al onder handen genomen. Het laatste deel van het werk aan de achterwaterloop wordt in het voorjaar van 2020 afgerond.

Met de toezegging van het Parelfonds is ook zekergesteld dat de tweede fase van de restauratie uitgevoerd kan worden. De voorbereidingen daarvoor vinden momenteel plaats. Naar verwachting zal de molenmaker begin april beginnen met de restauratie.
Allereerst zal hij het gevlucht strijken en de Pot-roeden (de basis van het wiekenkruis) verwijderen om deze in zijn werkplaats te restaureren. Dit is het meest ingrijpende van de restauratie, want dit betekent dat de molen gedurende een paar maanden  zonder wieken in het landschap zal staan.
Daarnaast zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het gaande werk (de draaiende onderdelen zoals het bovenwiel), het staande werk (herstel van houtwerk) en wordt de molen in zijn geheel geschilderd. Als alles volgens planning verloopt, zal de molen in het najaar weer kunnen draaien en malen.

Veel donaties

Het afgelopen jaar ontving Utrechts Landschap bijdragen voor de restauratie van het Molenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie fonds, Stichting De Versterking, Stichting Dioraphte en Rabobank Utrechtse Waarden e.o. Daarnaast doneerden veel donateurs van Utrechts Landschap voor de restauratie en hielden de ‘Vrienden van de Cabauwse Molen’ een aantal zeer succesvolle wervingsacties.

De Middelste Molen is eigendom van Stichting De Utrechtse Molens. Deze stichting besteedt het onderhoud en beheer van haar molens uit aan Utrechts Landschap.

Het bericht van de provincie Utrecht: nieuwsbericht Erfgoedparels provincie Utrecht

 
 


zondag 22 12 2019

Kerstgroet 2019

 

Een zeer bewogen jaar loopt op zijn einde. Bij de start van het jaar was de molen net stilgezet door de inmiddels bekende ernstige technische problemen. Plannen en begrotingen voor de restauratie werden gesmeed. Veel fondsen waren nodig en een grote fondsenwervingscampagne werd opgezet. En toen kwam alle bijval…. Wat bruiste het het hele jaar bij de molen en wat zijn juist ook onze vrienden, dus u, in actie gekomen! Zo kon de eerste fase van de restauratie al worden gestart. Heel veel dank voor uw geweldige bijdragen en steun!

In deze nieuwsbrief delen wij de laatste stand. Een uitgebreid verslag volgt in ons jaarnieuwsbrief begin volgend jaar. Voor nu wensen wij u hele fijne kerstdagen en een geweldig 2020! Wij hopen u in het nieuwe jaar weer bij de Cabauwse Molen te mogen begroeten. En we gaan er natuurlijk komend jaar de molen weer helemaal in ere wordt hersteld en al draaiend en malend 2020 uit kan luiden!

Barowiek aan de top

Bij alle activiteiten vulden wij dit jaar onze barowiek (de fondsenwervingsbarometer in een molenwiek) weer een beetje bij. Op 19 november kregen wij een cheque uitgereikt door de Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard. Deze club had de Classic Car Rally in het teken van de molen gezet, met geweldig resultaat: € 7.443! Hierdoor kon de barowiek helemaal tot de nok worden gevuld. We gaan ruim over de € 40.000! In dit totaal bedrag zitten ook alle vaste en extra bijdragen van onze vrienden. Dit is een grotere opbrengst dan wij ooit had kunnen hopen. Dit komt erg goed van pas, want de noodzaak is hoog. Bij de werkzaamheden zijn al verschillende tegenslagen opgetreden en de begroting moest al verschillende malen naar boven worden bijgesteld. Meer foto’s: nieuwsbericht cheque-overhandiging Lions

Voorwaterloop

De werkzaamheden concentreerden zich tot nu toe op de waterlopen. In onze nieuwsbrief van 5 oktober lieten wij u al foto’s zien van het slaan van de damwand en het droogzetten van de voorwaterloop.
De frontmuren van de voorwaterloop, die aan de boezemzijde staan, moesten deels worden afgebroken. Dit zou oorspronkelijk tot op de waterlijn gebeuren, maar de toestand van de muren was veel slechter dan gedacht. Er moest dus een groter deel worden uitgebikt. Hierbij bleek dat er in de loop van de eeuwen veel klei tussen de steenlagen was gedrongen en er zelfs een deel van de muur een aantal centimeter was afgeschoven. Na tegen de uitloop van de voorwaterloop een houten wand te hebben geslagen, is een nieuwe aansluiting gemaakt in beton, zodat er geen lekwater meer onder de waterloop kan komen. De frontmuren zijn weer opgebouwd. Voor zover mogelijk zijn hierbij de oude historische stenen hergebruikt. Er is ook weer een ondersteuning voor de sprenkelstraat. Naast de muren is een nieuwe beschoeiing geplaatst.
Tussendoor hebben de metselaars ook scheuren in de muren van het gemaalgebouw hersteld.

Achterwaterloop

Tijdens de werkzaamheden is besloten om alsnog ook de achterwaterloop af te dammen. Zo werd de “krimp” (deel van de waterloop waar het scheprad in draait) drooggezet, zodat de staat van de bodem en de muren kon worden gecontroleerd. Daaruit zijn diverse aanvullende werkzaamheden naar voren gekomen. Dit betekent behoorlijk wat meerwerk. Sommige muren moeten deels worden afgebroken en opnieuw worden opgemetseld. In de delen die gehandhaafd blijven wordt waar nodig kalkmortel ingespoten om om de bestaande lekkages (doorslag) stop te zetten. De ruimte onder de sprenkelstraat moet worden opgevuld om verdere verzakking te voorkomen. De wintermaanden zijn gezien de lagere temperaturen niet ideaal voor de verschillende (metsel)werkzaamheden, daarom zullen deze pas volgend voorjaar worden afgemaakt.

Tweede fase

In de tweede fase later volgend jaar, zullen de restauratie van twee potroeden aan bod komen, evenals herstel van het gaande en staande werk zoals de onderzetel, consoles, scheprad, staartbalk, vang en het schilderwerk.
Voor deze tweede fase is het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeengebracht. Er is o.a. een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht. Stichting het Utrechts Landschap (namens Stichting De Utrechtse Molens, eigenaar van de molen) is hoopvol dat Provincie Utrecht de aanvraag honoreert, zodat ook de tweede fase van de restauratie kan worden uitgevoerd. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen ook wij ons weer beraden om vast te stellen of de fondsenwervende acties naar een nog hoger niveau gebracht moeten worden.

Trots en blij

Voor dit moment zijn wij trots en blij met het resultaat en dankbaar aan alle vrienden die zulke mooie bijdragen hebben geleverd!

Fijne feestdagen!

 
 


dinsdag 19 11 2019

Lions cheque laat barowiek overlopen

 

Het Classic Car Event van de Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard op 1 juni van dit jaar, had als thema “Passion for the Past”. Ruim 55 oldtimers reden deze dag vanuit de historische binnenstad van IJsselstein door de Lopikerwaard en langs de Middelste Molen van Cabauw. De restauratie van deze wipwatermolen uit 1773, was het goede doel van deze tocht. Toepasselijker kan bijna niet, zo’n karakteristiek monument, dat totdat de technische problemen het onmogelijk maakten, nog met zoveel passie draaiend en malend werd gehouden.

Op 19 november kwamen bestuursleden Jocco Nieuwenhuis en Fré Scheffer naar de molen om de cheque van de opbrengst van dit event te overhandigen aan bestuur en molenaars van de Cabauwse molen. Tot hun grote verrassing bedroeg deze het geweldige bedrag van € 7.443! Dit bedrag is bestemd voor de tweede fase van de restauratie en specifiek voor de potroeden. Deze potroeden zijn heel bijzonder. De Cabauwse molen is namelijk een van de nog maar vier molens in Nederland waar nog twee originele, voor deze molen bestelde Pot-roeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1852 ijzeren geklonken roeden, ofwel balken voor molenwieken. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout.

Bij de cheque-overhandiging hoorde natuurlijk ook het bijvullen van de “barowiek”, de barometer voor de stand van de fondsenwerving, verwerkt in een wiek. Deze kon helemaal tot het uiterste puntje worden gevuld omdat de magische grens van € 40.000 met deze cheque ruim werd overschreden. Dit is een veel hoger bedrag dan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen ooit had kunnen hopen.

Dit komt heel goed van pas, want verschillende tegenslagen hebben tot meerwerk geleid. De werkzaamheden aan de waterlopen (fase 1) die zijn gestart in september van dit jaar, zijn voor zover mogelijk afgerond. Bij de voorwaterloop zijn nieuwe frontmuren gemetseld en is nieuwe beschoeiing geplaatst. De frontmuren waren slechter dan gedacht en er moest een groter deel worden afgebroken om daarna weer te worden opgebouwd. Tijdens de werkzaamheden is besloten om alsnog ook de achterwaterloop ook af te dammen. Zo werd de “krimp” (deel van de waterloop waar het scheprad in draait) drooggezet, zodat de staat van de bodem en de muren kon worden gecontroleerd. Daaruit zijn diverse aanvullende werkzaamheden naar voren gekomen. De komende maanden zijn gezien de lagere temperaturen niet ideaal voor de verschillende (metsel)werkzaamheden, daarom zullen deze pas volgend voorjaar worden uitgevoerd.

In de tweede fase later volgend jaar, zullen de restauratie van twee potroeden aan bod komen, evenals herstel van het gaande en staande werk zoals de onderzetel, consoles, scheprad, staartbalk, vang en het schilderwerk. Voor deze tweede fase is het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeengebracht. Er is o.a. een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht. Stichting De Utrechtse Molens, eigenaar van de molen, is hoopvol dat Provincie Utrecht de aanvraag honoreert, zodat ook de tweede fase van de restauratie kan worden uitgevoerd. Zodra hier duidelijkheid over is, zal ook de lokale vriendenstichting kunnen vaststellen of de fondsenwervende acties naar een nog hoger niveau gebracht moeten worden. Voor dit moment zijn zij trots en blij met het resultaat!

Fotografie eerste 3 foto’s: A-graphique.nl

 
 


zaterdag 5 10 2019

Restauratie gestart

 

De eerste fase van de restauratie van de molen is gestart! Het gaat om de werkzaamheden die nodig waren voor het verzakken van de spatstraat.

Om hiermee te kunnen beginnen, moest eerst de voorwaterloop worden drooggezet. Daarvoor moest een damwand worden geslagen in de watergang waar de molen op uitmaalt. Dat is dus wel een speciaal kunstje: eerst moest een ponton worden gebouwd op een zodanige manier dat er een kraan op kon rijden. Nadat de kraan er eenmaal op stond, moest het ponton nog naar de juiste plaats gevaren worden om de damwanddelen in de waterbodem te kunnen drukken.
 
Toen de voorwaterloop droogstond kon met de inspectie en de werkzaamheden worden begonnen. Het bleek dat de muur waar de sprenkelstraat op staat, gebroken was. Een hele plaat lag los en een deel van de muur was naar voren gekomen. Hiermee is een grote oorzaak van de verzakking gevonden, maar er wordt nog verder gezocht.
 
Inmiddels is de onderkant van de gang waar het water uitloopt, weer helemaal afgedicht met beton. Verder worden de muren, waar veel stenen los liggen en voegen zijn verdwenen,  uitgebikt en opnieuw opgemetseld. Hiervoor worden zoveel mogelijk de oude historische stenen hergebruikt.
 
Op onderstaande foto’s ziet u het bovengeschetste proces afgebeeld. De werkzaamheden zullen nog anderhalve tot 2 maanden duren. Het officiële persbericht treft u onder de foto’s aan. 
 
Wilt u met eigen ogen de voortgang van de werkzaamheden bekijken, dan kan dat uiteraard (graag wel de nodige voorzichtigheid in acht nemen en een goede afstand tot de werkmensen en werkzaamheden houden). De molenaar is vandaag (zaterdag 5 oktober) aanwezig tot ca. 16:00 uur. Op andere dagen kunt u zien of hij er is aan de blauwe vlag die hij hijst bij aanwezigheid.

 
 


woensdag 25 9 2019

Persbericht – Restauratie Middelste Molen gestart

 

In januari dit jaar besloot Utrechts Landschap dat de historische Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) stilgezet moest worden. Reden voor dit ingrijpende besluit was de matige tot slechte staat van de monumentale Pot-roeden. De Middelste Molen laten draaien zou een onaanvaardbaar risico geven, zo werd vastgesteld. Dankzij een succesvolle campagne van Utrechts Landschap en Vrienden van de Cabauwse Molen, kon er deze week gestart worden met de restauratie van de molen.
 
Werkzaamheden restauratie

De Middelste Molen uit 1773 in Cabauw is toe aan een restauratie. Deze week is gestart met de eerste fase van de restauratie. De frontmuren van de voorwaterloop die deels wegzakken worden opnieuw opgemetseld. Een damwand onder de frontmuren en een verlenging van de bestaande betonnen waterloopbodem worden aangebracht als fundering van de frontmuren. Daarnaast wordt metselwerk van zowel de voor- als achterwaterloop hersteld en wordt nieuwe beschoeiing geplaatst.
 
Succesvolle campagne
Vanaf januari 2019 werd alles op alles gezet om de benodigde financiën voor herstel van de wipwatermolen bijeen te brengen. In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro. Een groot deel van dit bedrag is opgehaald dankzij een succesvolle campagne. Hiermee kon een start gemaakt worden met de eerste fase van de restauratie. De restauratie van de eerste fase wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Molenfonds van Vereniging De Hollandsche Molen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en van Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen.
 
Tweede fase
De tweede fase van de restauratie wordt in 2020 uitgevoerd en bestaat uit de restauratie van de monumentale Potroeden (wieken), uit herstel van verschillende houten onderdelen zoals de trap die naar het bovenhuis leidt en herstel van de gewichtsverdeling van de molen. Verder zal de gehele molen worden geschilderd. Voor deze tweede fase is het benodigde bedrag nog niet helemaal bijeengebracht. Er is o.a. een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht. Paul Vesters, erfgoedspecialist bij Utrechts Landschap, is hoopvol dat Provincie Utrecht de aanvraag honoreert, zodat ook de tweede fase van de restauratie kan worden uitgevoerd.
 
Wilt u bijdragen aan de restauratie van de Middelste Molen? Ga dan naar de websitepagina: Wat kunt u doen?.
 

 
 


dinsdag 14 5 2019

Prijzen badeendjesrace

 

Tijdens nationale molendagen heeft de lotenverkoop voor de badeendjesrace een prachtige bijdrage geleverd aan het restauratiefonds. Heel veel dank aan alle kopers van lootjes!

Natuurlijk staat er ook wat tegenover: mooie prijzen, fantastische prijzen en grappige prijzen; 54 in totaal! De meeste prijzen hebben wij al uitgereikt aan de winnaars. Van een paar lootjes konden we geen contact met de kopers daarvan tot stand brengen.

Dit betreft:

  • Rood 212 Saladmaker, Philips (snijmachine) – geen correct telefoonnummer
  • Rood 171 Wandelgidsje – geen telefoonnummer

Heeft u deze lootjes? Neem dan even contact met ons op via actie@cabauwsemolen.nl, zodat we kunnen afstemmen hoe we de prijs bij u kunnen bezorgen.

Alle uitslagen vindt u hier:

Veel dank aan Sponsors voor het beschikbaar stellen van prijzen of hulpmiddelen!

 

 
 


maandag 13 5 2019

Nationale Molendagen groot succes

 

Wat hebben we veel bezoek gehad tijdens de Nationale Molendagen op 11 en 12 mei 2019! De bezoekers kwamen van heinde en ver en van dichterbij. Het weer viel gelukkig mee; een tent bracht wat extra beschutting, alleen kwam de wind net uit de verkeerde hoek voor de eendjes, maar dat werd opgelost met een pomp en slangen.

De bezoekers hebben uitgebreid de molen bekeken. Veel kinderen hebben de ontdekkingstocht gedaan waarbij ze veel leerden over molens in het algemeen en de Cabauwse Molen in het bijzonder. Waar wordt reuzel voor gebruikt in een molen, hoe groot is zo’n zeil en kan je een molen stoppen? Als erkenning ontvingen zij een molenaarscertificaat. Zij vermaakten zich ook prima met het spelletjescircuit: een bal in een klomp mikken, klompenstokken vangen, kikkerspel, eendjes hengelen, sjoelen etc. Een volle kaart leverde een leuk prijsje op. Natuurlijk was er ook een leuk molendoeboekje of molenbouwplaat voor alle kinderen.

Ondertussen liet men zich de vers gebakken wafels goed smaken. We hebben honderden wafels gebakken! Sommigen bestelden een picknickmand en zochten een leuk plekje op om van alle lekkernijen te genieten.

En dan de badeendjesrace! We hadden in de voorverkoop al veel lootjes verkocht en ook op de dagen zelf liep de verkoop prima. Wat een prachtig beeld leverden al die eendjes in de boezem op. Ze moesten bij het zwemmen wel wat geholpen worden, maar met waterstralen en touwen gingen ze mooi op de finish af. De winnende eendjes bezorgden de houders van de lootjes met de overeenkomende nummers prachtige prijzen. In totaal waren er ruim 54 prijzen.

Aan het eind van de tweede dag werd de balans opgemaakt. De 2 molendagen hadden ruim € 3.000 opgebracht, wat een geweldig resultaat!

Dit betekende dat de molenaars de barometer die de stand van de fondsenwerving aangeeft weer konden bijvullen. De stand stond op € 20.000. Inmiddels hadden we een bedrag van € 4.000 aan donaties en vriendenbijdragen ontvangen. Dus eerst werd de stand aangevuld tot € 24.000. De opbrengst van deze dagen kwam daarboven op, waardoor de stand op € 27.000 uitkwam. Dit is een prachtig resultaat en brengt de restauratie van de molen weer dichterbij.

Dank aan iedereen voor alle donaties, het kopen van lootjes en andere bestedingen!

Zie de foto’s hieronder. (U kunt klikken op een foto en vervolgens met het pijltje alle foto’s op groot formaat bekijken).

 
 


woensdag 16 1 2019

Molen stilgezet

 

Onze prachtige molen is stilgezet. De zeilen zijn van de wieken afgenomen en de windborden uitgenomen. Op de foto is dit goed te zien.
Door ernstige technische problemen werd het niet meer verantwoord geacht de molen te laten draaien. Natuurlijk zijn de molenaars en ook het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen erg geschokt.

De focus ligt nu op het maken van plannen hoe het benodigde geld voor de restauratie bijeen gebracht kan worden. Dat gebeurt in hechte samenwerking met het Utrechts Landschap. In het persbericht van het Utrecht Landschap hieronder, leest u alles over de problemen. Over hun en onze  plannen  hoort u binnenkort meer. U kunt onze nieuwsbrief binnen enkele weken ontvangen.

Onze molenaar Erik Stoop is vanmiddag geïnterviewd door RTV Utrecht, in deze link vindt u de uitzending hiervan. Dit geeft een kort en bondig beeld van de situatie met een heldere illustratie. U ziet ook de passie voor het behoud. Die houden we met zijn allen vast en hopen met u te kunnen delen!

Risico op breuk monumentale molenwieken te groot

Middelste Molen in de Lopikerwaard stilgezet

Utrechts Landschap heeft moeten besluiten de historische Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik) stil te zetten. Reden voor dit ingrijpende besluit is de matige tot slechte staat van de monumentale Pot-roeden. De Middelste Molen laten draaien zou een onaanvaardbaar risico geven, zo werd vastgesteld.
In 2019 wordt alles op alles gezet om de benodigde financiën voor herstel van de wipwatermolen bijeen te brengen. In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro.

Nadat de eerste technische gebreken aan het licht kwamen, werd door molenspecialisten grondig onderzoek gedaan naar alle elementen van de wipwatermolen. Toen bleek dat de ijzeren roeden van de wieken in matige tot slechte staat waren. Na intensief overleg met de vrijwillige molenaars moest besloten worden de molen stil te zetten. Inmiddels is er een restauratieplan opgesteld.

Ingrijpend besluit

De Middelste Molen is een van de vier molens in Nederland waar nog originele Pot-roeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1860 ijzeren geklonken roeden, ofwel balken voor de wieken van een molen. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout. De Pot-roeden in de Middelste Molen blijken nu door de tand des tijds zodanig te zijn aangetast, dat het ingrijpende besluit moest volgen om de molen stil te zetten.

Hoop op herstel

Voor de drie vrijwillige molenaars van Cabauw is het treurig dat ‘hun’ molen niet meer draait in het weidse landschap. Maar als het lukt om 300.000 euro bijeen te krijgen, kan de iconische wipwatermolen én zijn biotoop worden veilig gesteld. Naast de Pot-roeden worden dan ook andere noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Zo dreigt de Middelste Molen scheef te zakken doordat grondwaterstromen bepaalde krachten uitoefenen. Daar moet een structurele oplossing voor komen, want een scheve molen kan geen polder bemalen.
Ook heeft de Middelste Molen te kampen met de gevreesde houtworm en bonte knaagkever. Die zullen worden bestreden. Daarnaast worden diverse herstelwerkzaamheden aan het bovenhuis uitgevoerd.

Alarmklok

Paul Vesters, erfgoedspecialist bij Utrechts Landschap, weet nog niet waar en hoe hij de benodigde 300.000 euro bijeen moet krijgen. ‘Overal waar we kunnen zullen we de alarmklok luiden. Dat doen we lokaal, regionaal en als het lukt zelfs landelijk, samen met de steunstichting Cabauwse Molen, die net zoals wij erg bezorgd zijn. Het mag gewoon niet zo zijn dat de Middelste Molen als eeuwenoud icoon van de polderbemaling in Nederland voorgoed verloren gaat.’

 
 


vrijdag 21 12 2018

Prettige feestdagen! 2019 spannend jaar voor de molen

 

Prettige feestdagen en een heel mooi 2019 voor al onze molenvrienden! Dank voor uw meeleven en het meebeleven in het afgelopen jaar.

Wij rekenen ook in 2019 weer op u.  Het nieuwe jaar wordt een belangrijk jaar voor de Middelste Molen. De eerder gemelde technische problemen worden steeds ernstiger. Ingrijpende reparaties en restauraties zijn voorwaarde voor het voortbestaan van de molen. In januari zal de situatie duidelijker worden. Onmiskenbaar is dat we in actie moeten komen om onze molen te redden. Dat kunnen we alleen samen met alle Vrienden van de Cabauwse Molen!

Meer informatie en het actieplan kunt u binnenkort lezen in onze nieuwsbrief die in januari/februari 2019 uit zal komen.

 
 


woensdag 2 5 2018

TV-tip: Gebruikte gronden

 

GEBRUIKTE GRONDEN is een vijfdelige televisiedocumentaire van RTV Utrecht over de geschiedenis van het agrarische cultuur- landschap in de provincie Utrecht. Hoe hebben mensen dit landschap blijvend veranderd voor wonen, werken en leven? Hoe is het leven van mensen hierdoor beïnvloed? Presentatrice Mari Carmen Oudendijk ontdekt het boerenlandschap aan de hand van deskundigen, agrariërs en andere bewoners en bekijkt wat voor boerderijen hierbij horen.

In het eerste deel gaat zij naar de Lopikerwaard en onderzoekt zij de ontginningsgeschiedenis en aspecten van het water- en dijkbeheer. Het Dijkhuis in Jaarsveld, gemaal De Koekoek en boerderij De Haan in Benschop waren opnamelocaties. De aflevering wordt afgesloten met een mooi portret van onze molenaar Erik Stoop en de Cabauwse molen. Daarmee is het waterstaatshistorische verhaal mooi in beeld gebracht.

In elke aflevering van Gebruikte Gronden zit een portret van een karakteristieke boerderij in dat deel van de provincie. Deze aflevering is dat boerderij Kromwijk in Cabauw, vlakbij de molen.

Een aanrader! Te zien op RTV Utrecht 6 mei de hele dag: vanaf 07:15 ieder uur tot en met 16:15 uur en vanaf 17:05 ieder uur tot en met 23:05. Ook te zien op internet een paar uur na de eerste uitzending: www.rtvutrecht.nl/gemist.

 
 


donderdag 25 5 2017

Dauwtrappen 25 mei 2017

 

De Cabauwse Molen molen doemt op uit de mist als de wandelaars in de vroege morgen toe komen stromen. Na inspirerende woorden van molenaar Erik Stoop vertrekt de groep voor een tocht door het polderlandschap, dat nog gehuld is in nevelen. De tocht voert ons langs de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het dorp Polsbroek en nog verder de polder in. Onderweg moeten weer enkele barricades genomen worden zoals hekken, planken over de sloot en een oversteek per schouw. Na 14 km wacht de koffie bij de molen. Inmiddels is het stralend weer geworden dus iedereen kan van een welverdiende rust genieten van de koffie met molenkoek in het zonnetje rond de molen. Dank aan Rob Glastra voor de foto’s. (alle foto’s in dit album: ©Rob Glastra Fotografie – Schoonhoven”).

 
 


vrijdag 28 10 2016

Ombouw Noodgemaal

 

Vanaf 1961 stond er een noodbemalingsinstallatie op de kade tussen het gemaal en de molen. Deze werd ingezet wanneer het gemaal het niet aan kon. Rond 1985 is het noodgemaal met ombouw weggehaald. Met de bouw van grote gemalen bij Lek en Hollandse IJssel was de functie immers komen te vervallen.

In 2010 is er weer een gelijkwaardige installatie, een prachtige Lister diesel, met pomp en motor, teruggeplaatst op dezelfde plaats als vroeger. Deze zal wel nooit meer werken, maar is een mooie herinnering aan vroeger. De motor en pomp stonden in weer en wind en gingen zienderogen achteruit. In de zomer van 2016 hebben bestuursleden Roelof Pasman en Jan Dirk Schinkel, een nieuwe ombouw gemaakt, net een stukje smaller dan het oude schuurtje. Piet de Vos heeft het verfwerk uitgevoerd. Zo is de installatie met al deze vereende krachten beter beschermd en is de oude situatie weer in ere hersteld.

 
 
 
 
MN3
 
FTR