HDMRK
 
PAGE
 

Restauratie noodzaak

Bouwkundige en technische inspecties hebben in 2018 verschillende gebreken aan het licht gebracht. Daarna is door molenspecialisten een grondig onderzoek gedaan naar alle elementen van de wipwatermolen. De ijzeren Pot-roeden van de wieken bleken in matige tot slechte staat te zijn. De Middelste Molen laten draaien zou een onaanvaardbaar risico geven. De roeden zouden kunnen afbreken.

Dit betekende dat de molen in december 2018 moest worden stilgezet. De zeilen zijn van de wieken afgenomen en de windborden uitgehaald.

Wat is er aan de hand?

  • De spatstraat is door onderloopsheid aan het verzakken en ten gevolge daarvan dreigt de hele molen scheef te gaan zakken. Daar moet een structurele oplossing voor komen. Om te beginnen moet de waterloop worden afgedamd, zodat de sprenkelstraat, die naast het scheprad ligt, kan worden opengebroken en kan worden onderzocht wat er allemaal al aan grond is verdwenen.
  • Onder in de koker van de molen heeft de bonte knaagkever huisgehouden. Dat moet verholpen worden.
  • Verder moeten de potroeden (roeden vormen de basis van het wiekenkruis) worden gerestaureerd. Op sommige plaatsen vertonen de roeden scheuren en vlakbij de askop, dus op het meest kritische punt, is de plaatdikte teruggelopen van 11 mm naar 3,4 mm.
  • Daarnaast zijn diverse herstelwerkzaamheden aan het bovenhuis nodig.

Inmiddels is een restauratieplan opgesteld ter herstel van bovengenoemde gebreken. De restauratie wordt voorlopig begroot op € 300.000,00.

Onze molen behoort, door zijn authentieke karakter, tot een van de belangrijkste molens van Nederland. Het behoud van de molen is dus van groot belang.

Wij hebben in de afgelopen jaren met behulp van alle donaties flink gespaard voor de instandhouding van de molen. Het is echter al duidelijk dat grootscheepse fondsenwerving moet plaatsvinden. Begin 2019 zal een actieplan worden opgesteld. Benieuwd wat u kunt bijdragen?  Wat kunt u doen?

Scheuren in het beton door verzakking spatstraat

Scheur in de Potroede.

 
MN3
 
MN3 Restauratie noodzaak
  Facebookpagina

FTR