HDMRK
 
PAGE
Even bijkomen in het zomerhuis
 

Belastingvoordeel

Als u een donatie of gift doet aan de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen kan u dat  een belastingvoordeel opleveren. U krijgt voor de gift namelijk extra aftrek bij uw aangifte voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (onder voorwaarden).

ANBI

De basisvoorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat het goede doel waaraan u schenkt een ANBI is. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als de ANBI actief is op cultureel gebied (bijvoorbeeld bouwkunst en monumenten) kan deze worden aangemerkt als culturele ANBI.
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen is aangemerkt als  culturele ANBI met registratienummer RSIN 8168.66.491.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.  Particulieren mogen -onder voorwaarden- in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI weet u bovendien zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw donatie. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Zo kan de volle 100% van uw gift ingezet worden!

Wilt u zelf de ANBI-status controleren? Dat kan met het opzoekprogramma van de Belastingdienst (tip: alleen het intypen van “cabauwse” is al voldoende, dan verschijnt de volledige naam en kunt u daarop klikken).

Welk belastingvoordeel geniet u en wat zijn de voorwaarden?

Klik op de situatie die voor u van toepassing is:

  1. Particulieren
  2. Ondernemingen
 
MN3
 
MN3 Belastingvoordeel
  Facebookpagina

FTR