HDMRK
 
PAGE
 

Ondernemingen

Met een gift of sponsoring aan de Cabauwse Molen laat je als bedrijf zien maatschappelijk betrokken te zijn. Het is een prettige bijkomstigheid dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verschil tussen een gift of donatie en sponsoring

Het meest in het oog springende verschil tussen sponsoring en een gift, is dat een gift wordt gedaan uit vrijgevigheid en bij sponsoring sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie, die een direct ondernemingsbelang dient.

Sponsoring

Sponsoring is als zakelijke kostenpost geheel aftrekbaar, gewoon voor 100%, zolang deze een positieve, nuttige bijdrage levert aan de bedrijfsvoering van de onderneming. Denk hierbij aan reclame en naamsbekendheid. Deze kostenpost is zelfs aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Belastingvrije giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid met een niet-zakelijk motief of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de onderneming.

Vennootschapsbelasting

Voor ondernemingen die onder de Vennootschapsbelasting vallen geldt:

U kunt giften aan de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen, (als ANBI zijnde) voor 150% van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Er is geen drempel van toepassing.

De verhogingsfactor van 50% is een bonus die samenhangt met het feit dat de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen een culturele ANBI is. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

U kunt hiermee dus een aardige “multiplier” toepassen, met extra aftrek. NB U kunt het  bedrag alleen aftrekken als er sprake is van een fiscale winst.

Inkomstenbelasting

Voor ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, VOF) vallen niet-zakelijke giften (in tegenstelling tot zakelijke sponsoring) in principe onder de persoonsgebonden aftrekposten en gelden voor de vaststelling van aftrekbaarheid, de drempel en het maximum, dezelfde regels als genoemd onder het deel over particulieren.

Bewijsstukken

In alle gevallen geldt dat u de giften schriftelijk moet kunnen bewijzen. Wij sturen u dan ook een factuur (zonder BTW) of bedankbrief zodat u een bewijsstuk heeft.

Meer informatie

Voor rekenvoorbeelden zie de site van de Belastingdienst.

Voor specifieke informatie op maat en de bepaling of uw bijdrage als een gift of een sponsoring moet worden beschouwd, kunt u het beste uw belastingadviseur of accountant raadplegen.

 
MN3
 
MN3 ==== Belastingvoordeel
  Facebookpagina

FTR