HDMRK
 
PAGE
 

Particulieren

Voor de behandeling van uw gift in de inkomstenbelasting wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten giften.

1. Een gewone gift

U doet de gift eenmalig of u doet regelmatig terugkerende giften maar heeft daar geen overeenkomst voor afgesloten. Hier vallen ook de gewone jaarlijkse donaties van Vrienden onder, als dit niet op basis van een overeenkomst is.

2. Een periodieke gift

U heeft in een overeenkomst vastgelegd dat u jaarlijks een gift doet. U bent dan verplicht ieder jaar het zelfde bedrag te betalen, voor minimaal 5 jaar. Op de pagina “Periodieke schenking” wordt uitgelegd welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe dit werkt. Het is eventueel direct te regelen.

Aftrek periodieke giften

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Omdat het bij de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen om een culturele ANBI gaat, mag u het bedrag van de gift bij de bepaling van uw aftrek nog verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Aftrek gewone giften

Uw gewone gift aan Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen is ook aftrekbaar voor 125%, maar hier geldt wel een drempel en een maximum.

1. U stelt eerst de drempel en het maximum vast

  • Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
  • Het maximum af te trekken bedrag is 10% van uw drempelinkomen.
  • Indien u een fiscale partner heeft moet u zowel de giften als de drempelinkomens bij elkaar optellen.

2. Verhoging aftrek

  • Vervolgens verhoogt u het bedrag van uw gift met 25%. Dit is de speciale verhoging voor giften aan culturele ANBI’s. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
    De verhoging die u krijgt voor de gift, telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Wilt u even een voorbeeld van de berekening zien? Dat kan op deze voorbeeldpagina van de Belastingdienst.

Andere voorwaarden

Uw bijdrage is gedaan uit vrijgevigheid, zonder dat u daar een tegenprestatie voor terug krijgt. Koopt u bijvoorbeeld een boek, een cadeautje of een lootje voor een loterij, dan staat er iets tegenover uw betaling en geldt deze niet als gift.

Het is belangrijk om uw bankafschrift of betaalbewijs te bewaren. De Belastingdienst kan naar schriftelijke bewijsstukken vragen, waarmee u kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Meer informatie

Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste uw belastingadviseur of accountant raadplegen. Meer informatie over belastingvrij schenken vindt u op de site van de Belastingdienst.

 
MN3
 
MN3 ==== Belastingvoordeel
  Facebookpagina

FTR