HDMRK
 
PAGE
Koffie in zomerhuis na dauwtrappen 2015
Dauwtrappen 2015 - de Bol langs de Lek
Mieke verft zomerhuis
 

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen wil  de Cabauwse Molen behouden en versterken. Omdat de molen een onmisbare schakel was in het ontstaan van de Lopikerwaard en het Groene Hart. En omdat hij nu een beeldbepalend cultuurhistorisch monument is.

De vrienden willen dat zoveel mogelijk mensen de bijzondere betekenis van de Cabauwse Molen kennen. En zien hoe hij door de eeuwen heen werkte en nu nog werkt. Zodat de verhalen van de molen behouden blijven. Ook scholen kunnen een educatieve rondleiding en uitleg krijgen.

Zo ondersteunt de Stichting Vrienden de eigenaar van het molencomplex Stichting De Utrechtse Molens, die het beheer van de molens en belangenbehartiging heeft uitbesteed aan Stichting Het Utrechts Landschap.

Vriend worden?

Dat kan. Voor een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10 per jaar bent u vriend van de Cabauwse Molen.  Dit kan heel makkelijk online. Wij houden u dan twee keer per jaar via onze nieuwsbrief op de hoogte en nodigen u uit voor alle activiteiten.  Als u dat wilt bent u uiteraard van harte welkom om als vrijwilliger betrokken te zijn, bij voorbeeld bij het kleine onderhoud aan de molen of tijdens evenementen en rondleidingen.

Beloningsbeleid

De stichting besteedt uw gift zoveel mogelijk aan het behoud van de Cabauwse Molen. Bestuursleden ontvangen daarom geen salaris of beloning. Tijdens activiteiten werken we met onbetaalde vrijwilligers. Werkelijk gemaakte kosten worden wel vergoed, denk bijvoorbeeld aan materialen en gereedschappen.

Stichtingbestuur en vrijwilligers

De Cabauwse Molen draait, omdat enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers zich daarvoor inzetten. Wilt u helpen, bijvoorbeeld bij evenementen? Welkom! Laat het ons weten.

Cabauwse Molen bestuur

Bestuursleden

  • Roelof Pasman, waarnemend voorzitter
  • Jan Dirk Schinkel, secretaris
  • Heiko Prak, penningmeester
  • Carla Brokking, PR en evenementen
  • Piet de Vos
  • Erik Stoop (molenaar), adviserend lid
  • Frans de Bode, (tweede molenaar), adviserend lid

 

Vrijwilligers

  • Doeré Stoop
  • Aglé Klinkenberg

 

Bijdragen?

Wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger, wilt u vriend worden of een donatie doen aan de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen? Laat het ons weten via info@cabauwsemolen.nl.

Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen

Oprichtingsdatum: 7 november 2003
Kvk nummer: 30193199
Fiscaal nummer: 8168.66.491
ANBI lidnummer: RSNI 8168.66.491

 

 

 
MN3
 
FTR