HDMRK
 
PAGE
 

Beleid en verslagen

Beleid

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen heeft het beleid voor de komende jaren vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan van 29 februari 2016 kunt u hier inzien of downloaden:

Jaarverslag

Jaarverslagen van de activiteiten zijn opgenomen in de jaarnieuwsbrieven:

Financiƫle verantwoording

Ieder jaar stelt het bestuur de jaarrekening vast. Deze bestaat uit de balans, een resultatenrekening en een toelichting. De jaarrekeningen over de afgelopen jaren kunt u hier inzien:

 

 
MN3
 
FTR