HDMRK
 
PAGE
 

Beleid en jaarverslagen

 

Beleid

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen legt het beleid telkens voor een aantal jaren vast in een beleidsplan. Het meest actuele beleidsplan, vastgesteld in juni 2022,  kunt u hier inzien of downloaden:

 

Jaarverslag

Jaarverslagen van de activiteiten zijn opgenomen in de jaarnieuwsbrieven:

 

Financiƫle verantwoording

Ieder jaar stelt het bestuur de jaarrekening vast. Deze bestaat uit de balans, een resultatenrekening en een toelichting. De jaarrekeningen over de afgelopen jaren kunt u hier inzien:

 

 
MN3
 
FTR