HDMRK
 
PAGE
 

Wat kunt u doen?

De instandhouding en het draaiend en malend houden van deze molen, als eeuwenoud levend symbool van de polderbemaling, is van groot belang. Tegelijkertijd is het wel een uitdaging om dit prachtige historische erfgoed in goede staat te houden.

Eind 2018 is vastgesteld dat er technische problemen zijn. Deze zijn zo ernstig dat de molen moest worden stilgezet; draaien zou niet meer verantwoord zijn. Een grote restauratie is nodig. Het plan daarvoor is gemaakt, maar de kosten daarvan zijn hoog. Uw steun is nu dus meer nodig dan ooit! Met vereende krachten krijgen we de molen weer aan de gang!

Hoe kunt u helpen de molen weer draaiend te krijgen?

Fiscale aftrekbaarheid

U gift aan de Cabauwse Molen is fiscaal aftrekbaar.
De Cabauwse Molen is een culturele ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd bij de belastingdienst met RSIN 8168.66.491. Daardoor kunt u uw gift aan de Cabauwse Molen niet alleen aftrekken van de belasting, maar geldt zelfs een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Er geldt wel een drempel en een maximum. Indien u een overeenkomst afsluit voor een periodieke schenking en uw gift voldoet aan de voorwaarden voor periodieke giften, dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.
Meer informatie: klik op belastingvoordelen.

Waar gebruiken wij uw donatie voor?

De inkomsten worden besteed aan de educatieve en draagvlakversterkende activiteiten van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen. Maar vooral aan het behoud van de molen. Stichting Vrienden draagt hiervoor jaarlijks bijdragen af aan de eigenaar van het molencomplex Stichting De Utrechtse Molens, die een onderdeel vormt van Stichting Het Utrechts Landschap. Zie ook de jaarrekening en het beleidsplan.

 
MN3
 
FTR