HDMRK
 
PAGE
 

Restauratie 2019-2021

In de periode van 2019 – 2021 is de Cabauwse Molen grootscheeps gerestaureerd.

Hieronder een kort overzicht in vogelvlucht. Uitgebreide verslagen zijn opgenomen in onze nieuwsberichten.

Januari 2019

De molen kan door technische mankementen niet meer draaien. Een zeer ingrijpend proces!  De roeden zijn verzwakt met het risico dat ze kunnen afbreken. Door onderloopsheid dreigt de molen scheef te zakken, het bovenhuis heeft gebreken en de bonte knaagkever heeft de aanval ingezet. Plan de campagne! Er wordt een restauratieplan opgesteld: kosten € 300.000,00.

Maart 2019

Start campagne van “de Vrienden van de Cabauwse Molen” om een deel van het benodigde geld bijeen te brengen. Er wordt een high tea georganiseerd, een badeendjesrace gehouden, een natuurworkshop en een ontbijtje bij het dauwtrappen geserveerd.  Verschillende personen zetten eigen acties op, waarbij veel gulle gevers letterlijk een duit in het zakje doen. De barowiek stijgt naar € 40.000,00! Het Utrechts Landschap werft fondsen bij grote organisaties: Prins Bernhard Cultuurfonds, het Molenfonds, TBI Fundatie fonds, Stichting de Versterking, Stichting Dioraphte en de Rabobank De Utrechtse Waarden. En in maart 2020 komt het  bericht dat het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht  een substantiële bijdrage zal doen. Dit was cruciaal voor de doorgang van de restauratie.

Oktober 2019

De eerste fase van de restauratie is begonnen. De voorwaterloop moest drooggezet worden, daarvoor wordt een damwand geslagen. Toen kon men pas echt zien wat er allemaal aan de hand was. Er moesten heel wat stenen ingeboet worden! Ook de achterwaterloop moest eraan geloven. In de  krimp zaten nogal wat stenen los die het scheprad konden beschadigen. Ook de sprenkelstraat was gescheurd.

September 2020

De wieken worden gestreken. Daar kwam geen kraan aan te pas! En zij wegen 1,5 ton per stuk. Mannen zonder hoogtevrees, met touwen en lieren gingen op grote hoogte aan het werk. Door de wiggen in de askop te verwijderen was het mogelijk de roeden langzaam uit de askop te laten zakken. Knap staaltje werk! De roeden moesten wel naar Limburg vervoerd worden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Verder werd de “ezel” aangepakt. Dat is een onderdeel van de “vang”, de rem van de molen. De vang wordt bediend met een vangtouw dat bevestigd is aan een balk die als hefboom werkt. Deze balk scharniert in de ezel. Ook is de pentegel vernieuwd, de bovenas loopt daar tegenaan en was totaal gebarsten. De bladen in het scheprad werden weer gemonteerd.

Mei 2021

Het was zover: de roeden kwamen terug. Voor het steken werd een verreiker gebruikt. De molen kreeg weer zijn oude uiterlijk! Maar daarvoor moesten de wieken “opgehekt” worden. Dat houdt in dat ze weer van een houten hekwerk werden voorzien, tenslotte moeten de zeilen er ook weer op gezet kunnen worden. De trapschoren werden aangescherfd, traptreden vernieuwd waar nodig. Als laatste is de hele molen geschilderd. De kers op de taart!  Wat de bonte knaagkever betreft: die had zijn biezen gepakt en werd niet aangetroffen.

Oktober 2021

Op 8 en 9 oktober 2021 werd de molen weer feestelijk heropend. 8 oktober was de officiële in werking stelling door het lichten van de vang, in een formele bijeenkomst van alle betrokken instanties, zoals Utrechts Landschap en Stichting De Utrechtse Molens, Stichting De Hollandsche Molen, gemeente Lopik, Parelfonds van de Provincie Utrecht.
Op zaterdag 9 oktober vierden we met alle buren, sponsors en vrienden van de molen dat de Middelste Molen van Cabauw weer volledig draait en maalt en in volle glorie in de weidse polders staat.

 

 

 
MN3
 
FTR